CONFRONTING ANITYA
Oriental experience in contemporary art


CURATORS: Liang Kegang, Italo Furlan, Xu LiLi

EXHIBITORS: Ding Wei, Fan Bo, Gao Weigang, Guo Gong, Guo Yan, Guan Jingjing, He Duoling, Jia Zhengyao, Kang Jianfei, Li Gang, Li Hongbo, Li songhua, Li Yongzheng, Liang, Kegang, Liang Shaoji, Liu Chuanbao, Ma Liang, Ren Zhitian, Shao Fan, Shao Yinong, Shi Jinsong, Tan Xun, Shi Hengbo, Xiao Yu, Xiao XIao, Wang Huangsheng, Wei Qingji, Yang Ming, You Liangcheng, Yu Fan, Zhang Fan

1 June until 24 November 2013 in Palazzo Michiel